Zápis do prvých ročníkov základných škôl

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční:

8. apríla (piatok) 2022 od 14.00 do 18.00 h

9. apríla (sobota) 2022 od 8.00 h do 12.00 h

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

 


Uložiť odkaz do záložiek.