ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K NÁVRATU DO ŠKÔL

Na základe zlepšujúcej sa pandemickej situácie postupujeme podľa avizovaných informácií a do škôl sa žiaci vrátia v termíne 10. januára 2022.
Pre školy to znamená, že sa budú riadiť manuálom Školský semafor.
Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.
Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.
Na školách budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška.
Školské aktivity a krúžková činnosť sa vo všetkých školách a školských zariadeniach od pondelka 10. januára zatiaľ neobnovujú.

Nezabudnite, že pri nástupe do školy je potrebné predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané rodičom (môžete ho podať aj elektronicky, prostredníctvom EDUPAGE).

Uložiť odkaz do záložiek.