Testovanie 9

Vážení rodičia,

9. júna 2021 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov T-9 2021. Toto testovanie je povinné. V prípade neúčasti na T9 budú žiaci prihlásení na náhradný termín.

V deň testovania budú žiaci rozdelení do dvoch skupín. Testovať sa budú z predmetov matematika a slovenský jazyk.

Pomôcky – pero, ktoré píše namodro (nesmie to byť atramentové pero, Tornádo, Pilot), kalkulačka s jednoduchými počtovými operáciami, pravítko, uhlomer, ceruzka, kružidlo, guma.

Žiaci nesmú používať tabuľky so vzorcami ani iné pomôcky. Mobilné telefóny sú zakázané.

Testovanie začína o 8:00 (žiaci musia prísť do školy o 7:30) a končí 11:50. Po skončení testovania pôjdu žiaci domov.

Zo slovenského jazyka budú mať 30 úloh. 20 úloh uzavretých s výberom odpovede a 10 úloh otvorených s tvorbou krátkej odpovede. Testovanie zo slovenského jazyka bude trvať 70 minút. Z matematiky budú mať rovnako 30 úloh. 15 otvorených s krátkou číselnou odpoveďou, 15 uzavretých s výberom odpovede. Testovanie z matematiky bude trvať 90 minút.

 

Testovanie 9 je overenie vedomostí žiakov, ktoré získali počas štúdia na druhom stupni ZŠ, preto veríme, že sa na tento deň dostatočne pripravia. 

 

 

 

Pre viac info klik >> TU <<

Uložiť odkaz do záložiek.