Škola zostáva zatvorená

Od 15. febuára 2021 zostávajú všetky ročníky na ZŠ Biskupická 21 fungovať dištančným spôsobom výučby.

Uložiť odkaz do záložiek.