Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa od 8. marca 2021

Vážený rodič/zákonný zástupca,

v súlade s rozhodnutím ministerstva školstva č. 2021/10079:1-A1810 s podmienkami uznesenia vlády SR č. 122 a 123 s účinnosťou od 8. marca do 21. marca 2021 sa umožňuje znovu obnoviť prezenčné vzdelávanie žiakov 1. stupňa.

Do školy môže nastúpiť žiak, ktorého zákonný zástupca žijúci s ním v spoločnej domácnosti má negatívny test na COVID-19(optimálne obidvaja rodičia) alebo má výnimku z testovania (prekonal COVID-19, o čom má písomné potvrdenie od ošetrujúceho lekára alebo má za sebou obidve dávky očkovania proti COVID-19 a od druhého očkovania už prešlo viac ako 14 dní- je potrebné preukázať sa potvrdením o očkovaní). Testom alebo príslušným potvrdením o výnimke sa zákonný zástupca preukáže ráno pri nástupe do školy.

Takisto je potrebné vypísať a podpísať zákonným zástupcom čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (k stiahnutiu na stránke školy, ale aj ráno k dispozícii pri vstupe do školy).

Buďme zodpovední pri dodržiavaní protipandemických opatrení (voči sebe, našim deťom aj voči učiteľom), aby sme mohli mať školu otvorenú čo najdlhšie a zároveň neohrozili nikoho na zdraví.

Ďakujeme Vám za pochopenie v tomto neľahkom období a želáme Vám aj nám všetkým úspešný štart znovuobnovenia prezenčnej výučby.

 


Uložiť odkaz do záložiek.