Pozvánka na výberové konanie

Na základe vyhláseného výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy Biskupická 21, 821 06 Bratislava Vás Rada školy pri Základnej škole Biskupická 21, 821 06 Bratislava pozýva na účasť vo výberovom konaní.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 29. mája 2024 o 16:00 hod. v budove Miestneho úradu  Bratislava- Podunajské Biskupice, Žiacka 2, 821 06 Bratislava.

S pozdravom Rada školy pri Základnej škole Biskupická 21, 821 06 Bratislava.

Uložiť odkaz do záložiek.