Pokyny k návratu žiakov do školy od 8. marca 2021

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR oznámilo návrat žiakov 1. stupňa ZŠ k prezenčnému vyučovaniu.

Uložiť odkaz do záložiek.