OZNAM O VYDÁVANÍ VÝPISOV VYSVEDČENIA ZA I.POLROK ŠK. ROKA 2022/2023

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že výpisy hodnotenia za I. polrok školského roka 2022/2023 bude naša škola zasielať elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v EduPage. Dátum publikovania je stanovený na utorok – 31.1.2023, kedy by žiaci v škole dostávali „papierové výpisy“ hodnotenia za 1. polrok.

Po zverejnení výpisov vysvedčení dostanú žiaci a rodičia správu do mobilnej aplikácie. Kliknutím na túto správu sa zobrazí možnosť stiahnuť si výpis.

Prosíme Vás, aby ste následne stlačili tlačidlo Podpísať, aby mala škola spätnú väzbu, že ste výpis videli. 

Pozn: Tlačidlo ‘Podpísať’ sa nachádza len v rodičovskom konte a v žiackom konte plnoletého žiaka. Ak ste prihlásený ako žiak (ktorý nie je plnoletý), toto tlačidlo nevidíte.


Vyučovanie je skrátené na 4 vyučovacie hodiny, všetci žiaci tak končia o 11:45 hod.

Uložiť odkaz do záložiek.