Oslavy 1. mája v uliciach Bratislavy

Tak ako celý československý ľud oslávil radostne 1. máj – Sviatok medzinárodnej solidarity pracujúcich celého sveta a Sviatok práce — vyšli do ulíc aj bratislavskí pracujúci.

“Vernosť Komunistickej strane Československa a slávnym revolučným tradíciám nášho robotníckeho hnutia, vďaku osloboditeľovi, spojencovi a najvernejšiemu priateľovi – Sovietskemu zväzu, i solidaritu s pracujúcimi celého sveta prišli 1. mája vyjadriť desaťtisíce účastníkov prvomájovej manifestácie v Bratislave. 

     V deň medzinárodnej solidarity pracujúcich celého sveta nastúpili do prvomájového sprievodu robotníci, roľníci, príslušníci pracujúcej inteligencie, vojaci a mládež, aby spontánne vyjadrili nadšenie a hrdosť nad výsledkami statočnej práce.

     Celé oslavy vyzneli ako nadšená manifestácia odhodlania nášho pracujúceho ľudu kráčať v pevnom Národnom fronte Čechov a Slovákov, pod vedením rodnej komunistickej strany, opierajúc sa o neporaziteľnú baštu pokroku – Sovietsky zväz – k ďalším víťazstvám pri budovaní socializmu v našej vlasti, k novým úspechom v boji za mier”, píše sa v archívnej správe TA SR.


Z osláv Sviatku práce 1. mája 1977 v Bratislave.
Záber z prvomájového sprievodu v Bratislave 1988.
1. MÁJ Sviatok pracujúcich celého sveta (Ľudovít Ilečko, 1988, plagát)
Uložiť odkaz do záložiek.