Mikulášsky turnaj so Šinter ligou

Aj na našej škole sa skutočnil jeden z mikulášskych basketbalových turnajov. Svoje sily si zmerali žiaci prvého aj druhého stupňa našej školy. Svoje športové zdatnosti otestovali v 3 disciplínach (štafetový beh, dribling, hod na kôš). Na záver absolvovali basketbalový turnaj. Celé doobedie si žiaci patrične užili.

Týmto nám dovoľte prosím zároveň poďakovať organizácii Šinter liga (trénerovi p.Huňovi), vďaka ktorej sa športov é vybavenie do našej telocvične rozrástvlo o úžastný pohyblivý basketbalový kôš! Ďakuje každý náš školopovinný “šinter” ! 🙂

Uložiť odkaz do záložiek.