Memorandum národa slovenského 1861 – 2021

Pripomíname si 160. výročie významnej udalosti v historických dejinách.

V dňoch 6. – 7. júna 1861 sa v rámci národného zhromaždenia zišla vo vtedajšom Turčianskom Svätom Martine politická reprezentácia a zástupcovia slovenského národa. Delegáti  – okolo 6 tisíc účastníkov – dostali mandát vo forme splnomocnení od regiónov, mestečiek a obcí na Slovensku. Výsledkom zhromaždenia bolo prijatie Memoranda národa slovenského, ktoré  patrí medzi kľúčové štátotvorné dokumenty našich novodobých dejín. Okrem iného navrhovalo uznať suverenitu slovenského národa a legislatívne ju zakotviť v uhorskej ústave, zaviesť slovenčinu ako úradný a vyučovací jazyk na Slovensku.    

Koncipovaním, schválením a predložením Memoranda najvyšším politickým kruhom vyvrcholilo emancipačné úsilie reprezentantov slovenského národného hnutia, ktorí v šesťdesiatych rokoch 19. storočia nadviazali na aktivity štúrovskej generácie z revolučného obdobia 1848 – 1849. Prakticky išlo o tú istú generáciu – so staršími aj mladšími jej protagonistami.   

Osobitný význam má Memorandum z pohľadu Martina. Podnet na zvolanie národného zhromaždenia dal a presadil ho rozhľadený martinský richtár Andrej Švehla. Týmto podujatím sa začal proces premeny dovtedy malého bezvýznamného mestečka na centrum národnej kultúry Slovákov. 


 


160. výročie Memoranda národa slovenského
Uložiť odkaz do záložiek.