Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc si pripomíname od roku 1999 každý štvrtý októbrový pondelok. Zámerom podujatia je poukázať na význam a prínos kníh pri vzdelávaní detí. Primárnym cieľom je však podporiť vzťah žiakov ku knihám, k školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu.

Medzinárodný deň školských knižníc bol vyhlásený prezidentkou Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva Dr. Blanche Woolls po prvý raz ho v roku 1999. 

Uložiť odkaz do záložiek.