JE OK, AK NIE SI OK

Milé žiačky, žiaci…

…v živote to nemáme vždy ideálne a nie vždy sa cítime OK, spokojní a šťastní. To si tiež iste uvedomujete aj vy, adolescenti, ktorí okrem iného prežívate prvé dôležité straty, vrúcne vzťahy, silný tlak očakávaní na Váš výkon z okolia či od Vás samých, prípadne iné vážne ťažkosti a bolesti.

Je preto dôležité, aby každý z Vás vedel, že existujú zdroje pomoci i ľudia, ktorí si vážia Vašu dôveru, Vaše bolesti nebagatelizujú, ale snažia sa ich súcitne vnímať a dať Vám podporu v rôznych formách, pretože je pre nich dôležité pomôcť Vám zlepšiť Vašu situáciu.

Radi Vám aj my, ako školka poskytneme pomoc, v pre Vás dôležitých životných okolnostiach. Vyhľadajte preto pomoc čo najskôr… či už u nás alebo iných odborníkov a neostaňte v tom sami.

Záleží nám na Vás.

Zároveň by sme Vám chceli predstaviť projekt „JE OK, AK NIE SI OK“ ako ďalší zdroj pomoci. Chceme tak upozorniť na to, že sme tu.  

Uložiť odkaz do záložiek.