DEŇ MATIEK 2022

Už túto májovú nedeľu si pripomenieme Deň matiek. 

Tento sviatok je oslavovaný v rôzne dni na rôznych miestach po celom svete. Podobné sviatky, kedy sa vzdávala úcta matkám, sa slávili už v dávnej minulosti. V starovekom Grécku sa oslavoval sviatok plodnosti a matiek, spojený s uctievaním pohanskej bohyne Rhey, matky bohov.

V Anglicku sa v 16. storočí slávil sviatok Nedeľa matiek. V tento deň dostávali ľudia – služobníctvo pracovné voľno, aby sa mohli vrátiť domov k svojim rodinám a osláviť s nimi tento sviatok.

Medzinárodné oslavy Dňa matiek sa konajú od roku 1908 na počesť Anny Reeves Jarvisovej, aktívnej bojovníčky za práva matiek. V roku 1914 americký prezident W.Wilson vyhlásil konanie oslavy tohto sviatku vždy  druhú májovú nedeľu.

I v našej vlasti si tento sviatok pripomíname a je patrí medzi obľúbené sviatky. No už druhý rok sa pre zlú epidemiologickú situáciu nemôžu konať celospoločenské oslavy.

Preto, milí žiaci a žiačky, oslávte tento sviatok v kruhu svojich rodín. Vyrobte pre svoje mamy, staré mamy a tety pekný darček alebo ich obdarujte kyticou kvetov. Vzdajte úctu svojim mamám spoločne strávenými chvíľami, rozhovormi či pobytom v prírode.

Veď mama je tá najdôležitejšia bytosť vo vašom živote.

Uložiť odkaz do záložiek.