Oznam pre rodičov a žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne

Žiaci II. stupňa prechádzajú od 6.12.2021 do 17.12.2021 na DIŠTANČNÚ (ONLINE) FORMU VZDELÁVANIA, ktorá je pre každého žiaka povinná. Ak nariadením regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu dôjde k zákazu vykonávania výchovno-vzdelávacieho procesu prezenčnou formou v triede alebo celej škole, prechádzajú žiaci na dištančné vzdelávanie. Dištančné vzdelávanie prebieha podľa platného rozvrhu, ktorý Prečítať viac o Oznam pre rodičov a žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne[…]