Oznam o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľstvo Základnej školy, Biskupická 21  Vám oznamuje, že v dňoch 27. a 28. októbra  2020 bude v škole prerušený výchovno-vzdelávací proces z prevádzkových dôvodov. Riaditeľka školy udeľuje pre tieto dni riaditeľské voľno. Zákonní zástupcovia budú informovaní prostredníctvom žiackych knižiek a webovej stránky.