Prijaté opatrenia – prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR (aktualizované: 24.03.2020).

Vláda SR vyhlásila NÚDZOVÝ STAV Núdzový stav sa vzťahuje na: držiteľov povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby, držiteľov povolenia na prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, právnické a fyzické osoby, ktoré majú z ÚDZS zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, právnické a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú pohrebnú službu, Operačné stredisko Prečítať viac o Prijaté opatrenia – prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR (aktualizované: 24.03.2020).[…]