18. marca 2017

Pravidlá pre školské stravovanie

Hodnota stravného lístka:   ISCED I ( 1. –  4. roč.)     =  1,09€ 

 ISCED II ( 5. –  9. roč.)   =  1,16€ 

Cudzí stravníci                   =  2,44€ 

 1. Stravné lístky sa odhlasujú deň vopred.
 2. V prípade ochorenia dieťaťa môže rodič odobrať obed do obedára. Pri odhlásení z obedov je nutné odhlásené lístky odovzdať vedúcej ŠJ, pri telefonickom odhlásení je stravník povinný odhlásené lístky dodatočne odovzdať, v opačnom prípade nebude odhláška akceptovaná.
 3. Stravník je povinný pri odobratí obeda odovzdať stravný lístok kuchárke. Za stratené stravné lístky sa náhrada neposkytuje, nakoľko ide o ceninu.
 4. Osoby, ktoré nemajú zaplatenú stravu na bežný mesiac, nesmú odoberať v ŠJ ani nápoje, šaláty a polievky.
 5. Okolo 25. dňa v mesiaci sa vydávajú poukážky na stravu na nasledujúci mesiac. Vzhľadom na to, že daný mesiac nie je ukončený, z platby sú odpočítané preplatky z ešte predchádzajúceho mesiaca, príklad: v novembri zo septembra, v decembri z októbra atď.
 6. Stravník je povinný zaplatiť celý mesiac, nakoľko školské stravovanie je pravidelné stravovanie.
 7. Pri výbere lístkov na základe zaplateného šeku je stravník zaevidovaný na stravu až od nasledujúceho dňa, pričom lístky až do dňa výberu sú brané ako odhlášky – neprepadajú!!
 8. Ak si stravník osobne alebo telefonicky neodhlási obed, tak mu obed prepadá – tel. ŠJ  45 248 675
 9. Stránkové hodiny vedúcej ŠJ sú každý pracovný deň od 12,00 – do 14,00 hod.
 10. Šek na stravu je vystavený s platbou okolo 25. dňa v mesiaci. Stravník tento šek zaplatí a v prípade ochorenia, ak nie sú lístky vybraté, počítajú sa ako odhlášky do ďalšieho mesiaca. Nie je možné šek niekoľkokrát prepisovať.
 11. Lístky na stravu je potrebné mať vybraté k 1. dňu v mesiaci – s výnimkou ochorenia.
 12. Za odhlásenú stravu nezodpovedá pedagóg. Každý rodič sám odhlasuje svoje dieťa zo stravy.
 13. V prípade nejasností sa treba kontaktovať s vedúcou ŠJ.