18. marca 2017

Jedálny lístok

 

Vážení stravníci,

oznamujeme Vám, že z dôvodu preventívnych opatrení na spomalenie šírenia nového koronavírusu (COVID-19) bude prevádzka Školskej jedálne pri ZŠ Biskupická zatvorená. O priebehu ďalších opatrení Vás budeme informovať prostredníctvom webových stránok školy a sociálnej siete Facebook.

Žiadame Vás teda, aby ste každý deň sledovali tieto stránky školy a boli tak aktuálne a včas informovaní.