19. marca 2017

Nultý ročník

Máte dieťa s odloženou školskou dochádzkou?

Základná škola Biskupická 21, 821 06 Bratislava ponúka aj v tomto školskom roku 2018/2019 pre Váše dieťa možnosť zaradenia do nultého ročníka. 


Podmienky pre zaradenie do nultého ročníka: 

 • Dieťa k 1. septembru dosiahne fyzický vek šesť rokov.
 • K zaradeniu do nultého ročníka je potrebné odborné psychologické vyšetrenie /vyšetrenie školskej zrelosti po zápise do 1.ročníka/.
 • Nultý ročník môže navštevovať dieťa len jeden školský rok.
 • Nultý ročník navštevuje dieťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Hlavné ciele: 

 • Nultý ročník všestranne pripraví deti pre vstup do prvého ročníka /základy matematických predstáv, rozvíjanie komunikačných schopností, grafomotorických zručností, manuálnych a pohybových schopností/
 • Nultý ročník poskytne počiatočné základy prvého ročníka.
 • Po absolvovaní nultého ročníka sa deti začlenia do výchovno-vzdelávacieho procesu prvého ročníka a minimalizujú sa ťažkosti pri osvojovaní učiva.

Organizácia práce v nultom ročníku: 

 • V nultom ročníku vyučuje pedagóg s kvalifikáciou pre prvý stupeň.
 • Pedagóg organizuje výchovno-vzdelávací proces v blokoch alebo vyučovacích hodinách a pracuje s deťmi na základe ich špecifických schopností.
 • Žiaci pracujú v skupine 8 až 12 rovnocenných detí a po dennej činnosti odchádzajú domov alebo môžu byť zaradení do činnosti školského klubu.

  Pomôcky do 0. ročníka 

 1. 1. Aktovka – na chrbát + vrecko s prezúvkami
 2. a/ Slovníček č. 644

          b/ Veľký čistý zošit 

          c/ Farebný papier + 30 výkresov formát A4 

 1. Peračník – 2 ceruzky č.2, strúhadlo, pravítko, farbičky, guma 
 2. Vrecko na výtvarnú výchovu – vodové farby, plochý štetec č.14, nožnice, voskovky, plastelína, lepidlo, igelitový obrus, noviny, pohár z octovej fľaše, plášť ( zo starej pánskej košele )
 3. Vrecko na telesnú výchovu – cvičky/tenisky s bielou podrážkou, tričko(biele), trenírky/tepláky, biele ponožky
 4. Hygienické vrecko – WC papier, mydlo, uterák s uškom
 5. Malý plátený obrúsok na desiatu + pitie len v umelohmotnej fľaši

Činnosť žiakov v nultom ročníku