16. marca 2017

Kalendár udalostí

September 2017

4. 9. Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

5. 9. PRO FOTO – fotografovanie žiakov (I. stupeň)

6. 9. Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu

9. 9. Varenie guláša – príďte podporiť školský tím

15. 9. Sedembolestná Panna Mária – sviatok

18. 9. Plenárne združenie rodičov školy o 17:00

21. 9. Návšteva v ZOO (I. stupeň)

21. 9. Rada školy

22. 9. ŠŠI – kontrola prijatých opatrení

25. 9. Chemická šou v telocvični (I. a II. stupeň)

27. 9. Návšteva školy z MŠ a pracovnej skupiny ET 2020 na Podporu občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania

Október 2017

3. 10. Bibiana (2. roč., 3. roč.)

5. 10. Via historica – Cesta slovanskou históriou

12. 10. Dr. Zdravie – beseda v telocvični (I. a II. stupeň)

13. 10. Konferencia Microsoft

16. 10. Beseda CPPPaP – téma: Drogy (7. roč.)

19. 10. Svetový deň výživy – ovocné a zeleninové šaláty v triedach

19. 10. Beseda CPPPaP – téma: Internet (7. roč.)

20. 10. Beseda CPPPaP – téma: Internet (3. roč.)

23. 10. Vyrezávanie tekvíc, inštalácia výstavy

25. 10. Športovo – zábavný deň v areáli našej školy

(projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj)

30. 10. – 1. 11. Jesenné prázdniny

Účelové cvičenie (II. stupeň)

November 2017

1. 11. Sviatok všetkých svätých

6. 11. Triedne rodičovské združenie o 16:30

7. 11. CPPPaP – vzťahy v triede (7. roč.)

7. – 10. 11. Celoslovenská súťaž iBobor (3. – 9. roč.)

16. 11. Komparo – MAT, SJL (9. roč.)

17. 11. Deň boja za slobodu a demokraciu

21. 11. Fotografovanie, X-vision (0. – 4. roč.)

22. 11. Testovanie 5 – 2017 (5. roč.)

December 2017

1. 12. CPPPaP – kyberšikana (9. roč.)

          CPPPaP – kyberšikana (8. roč.)

5. 12. CPPPaP – beseda (5. roč.)

6. 12. Mikuláš (I. stupeň)

7. 12. Combat game

14. 12. VIANOČNÁ BESIEDKA o 17:00 hod. v DK Vetvár

20. 12. Vianočné dielne od 14:00 – do 15:30 hod.

21. 12. Detská misia (I. stupeň)

             Vianočný večierok v ŠKD

23. 12. 2017 – 05. 01. 2018 VIANOČNÉ PRÁZDNINY

Január 2018

8. 1. Nástup do školy po vianočných prázdninách

10. 1. CPPPaP – Trestnoprávna zodpovednosť (8. roč.)

15. 1. Rodičovské združenie o 17:00 hod.

22. 1. CPPPaP – Trestnoprávna zodpovednosť (9. roč.)

31. 1. Odovzdávanie polročného vysvedčenia

31. 1. Karneval (I. stupeň)

Február 2018

2. 2. Polročné prázdniny

5. 2. CPPPaP – Internet (8. roč.)

Marec 2018
Apríl 2018
Máj 2018
Jún 2018