16. marca 2017

Kalendár udalostí

Január 2020

V procese spracovania údajov.


23. 12. 2019 – 7. 1. 2020 VIANOČNÉ PRÁZDNINY


December 2019

 2. 12. Pracovná porada

 4. 12. Svet okolo nás – IRÁN (DK Ružinov)

 5. 12. Protidrogová prevencia ( 2. stupeň)

6. 12. Sv. Mikuláš – oslava sviatku s deťmi (1. stupeň)

10. 12. Mikulášsky turnaj ŠINTER ligy

12. 12. Vianočná besiedka (DK Vetvár)

16. 12. Detská misia (1. stupeň)

16. 12. Vianočný večierok v ŠKD

17. 12. Beseda o prevencii kriminality ( OR PZ  Bratislava)


November 2019

 1. 11. Sviatok všetkých svätých

 4. 11. ZRPŠ

 6. 11. AMOS – Aj zvieratá sú živé bytosti! (výchoný koncert)

11. 11. iBobor / kategória Kadeti

11. 11. Pedagogická rada

12. 11. iBobor / kategória Drobci

13. 11.  iBobor / kategória Benjamín

15. 11. iBobor / kategória Bobríci

20. 11. Testovanie 5 (pre 5. ročník)

28. 11. CPPPaP – Vzťahy


30.10. – 3.11. 2019  JESENNÉ PRÁZDNINY


Október 2019

3. 10. Kino Cinemacity, Eurovea (2. stupeň)

8. 10. Rada školy

9. 10. Školenie “Emil v Bratislave” – informatika

11. 10. Hravé formy vyučovania jazykov – školenie

17.-18. 10. Účelové cvičenie (II. stupeň)

18. 10. Svetový deň výživy – ovocné a zeleninové šaláty v triedach

21. 10. Pracovná porada

22. 10. Vyrezávanie HALLOWEENských tekvíc

23. 10. Digital Skills – školenie


September 2019 

 2. 9. Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

 8. 9. 20. ročník súťaže vo varení guláša – príďte podporiť školský tím.

18. 9. S OLO do ZOO (1.A, 4.A)

25. 9. S OLO do ZOO (1.B, 3.A)


1. 7. 2019 – 31. 8. 2019 LETNÉ PRÁZDNINY


Jún 2019

 4. – 5.6. Exkurzia – Poľsko

11.6. Školské fotografovanie

13.6. Brand kurz (teória)

14.6. Účelové cvičenie (2. stupeň) / Didaktické hry (1. stupeň)

22.6. Juniáles 2019

25.6. Pedagogická rada

28.6. Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019


Máj 2019

 1.5. Sviatok práce

 2.5. Štefánikova mohyla (Ivánka pri Dunaji)

 6.5. – 10.5.2019 Škola v prírode – FAJN PARK (Moravský Sv. Ján)

 8.5. Deň víťazstva nad fašizmom

24.5. Športový deň – športový areál TRYSKÁČ

27.5. Výberové konanie na riaditeľa  školy

31.5. Mobilná dopravná výchova (1. stupeň)


Apríl 2019

V procese spracovania údajov.


Marec 2019

 1.3. Jarné prázdniny

16.3. Voľba prezidenta

19.3. Etnografická výstava

27.3. Hviezdoslavov Kubín

28.3. Pracovná porada

Február 2019

  1. 2. Polročné prázdniny

  7.2. Voľba Rady školy

13.2. X-Vision / fotografovanie (1. stupeň)

18.2. Pracovná porada

25.2. – 1.3.2019 Jarné prázdniny


Január 2018

V procese spracovania údajov.


December 2018

V procese spracovania údajov.


November 2018

5. 11. Nástup do školy po prázninách (8:00 hod.)

5.11. Labyrint- sexuálna prevencia (pre 3. ročník)

5.11. MZ, PK

12.11. Labyrint- sexuálna prevencia (pre 2. stupeň)

12.11. iBobor / kategória Kadeti

12.11. Pedagogická rada

13.11. CPPPaP – Internet (pre 9. ročník)

14.11.  iBobor / kategória Benjamín

15.11. CPPPaP – Internet (pre 2. ročník)

15.11. KOMPARO (pre 9. ročník)

16.11. iBobor / kategória Bobríci

21.11. Testovanie 5 (pre 5. ročník)

23.11. CPPPaP – Drogy (pre  6.ročník)

26.11. CPPPaP – Drogy (pre  7.ročník)


31.10. – 4.11. 2018 JESENNÉ PRÁZDNINY


Október 2018

 2.10. DOD CPPPaP

 9.10. Školský výlet do Nemšovej

12.10. Výchovný koncert kapely F6

19.10. Svetový deň výživy – ovocné a zeleninové šaláty v našich triedach

22.10. Pracovná porada; školenie BOZP a PO všetkých zamestnancov

23.10. Vyrezávanie a výstava tekvíc

26.10. Hovorme o jedle (výtvarná súťaž)

30.10. Výročie Deklarácie slovenského národa (štátny sviatok)

 


September 2018 

 3. 9. Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

 5. 9. Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu 

 8. 9. Varenie guláša – príďte podporiť školský tím

10. – 14. 9. Vstupné previerky zo SJL, MAT v 2 .- 9. roč.


1. 7. 2018 – 31. 8. 2018 LETNÉ PRÁZDNINY


Jún 2018

 1. 6. Didaktické hry (1. stupeň) ; Branné cvičenie (2. stupeň)

13. 6. MZ PK (1. stupeň, 2. stupeň) ; ZRPŠ

14. 6. Športový deň ( športový areál Tryskáč)

21. 6. Pedagogická rada

23. 6. Juniáles

29. 6. Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018


Máj 2018

od 30. 4. – 4. 5. Škola v prírode – horský hotel Limba, Kremnica


Apríl 2018

5. 4. Divadlo v ŠKD

9. 4. Deň otvorených dverí

         ZRPŠ pre Školu v prírode o 16:00 hod.

         ZRPŠ v triedach o 17:00 hod.

12. 4. Exkurzia Sandberg (8. roč.)

13. 4. Zápis detí do nultého a prvého ročníka 14:00 – 18:00 hod.

14. 4. Zápis detí do nultého a prvého ročníka 8:00 – 12:00 hod.

17. 4. Testy školskej zrelosti od 9:00 hod.

18. 4. Spevácka súťaž v ZŠ Bieloruská

24. 4. Testy školskej zrelosti o 9:00 hod.

27. 4. Stavanie 1. Mája o 10:00 hod.

30. 4. Nástup do Školy v prírode o 7:45 hod. pred školou


Marec 2018

1. 3. Fotenie – X vision (1. – 5. roč.)

14. 3. Hviezdoslavov Kubín – školské kolo o 14:30 hod.

16. 3. DOD v CPPPaP (5. roč.)

19. 3. Matematický klokan

20. 3. Vietnam – brána do Indočíny (výber žiakov)

20. 3. Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo

21.3. Testovanie deviatakov

23. 3. Divadlo Clipperton – Zbojník Rumcajs


29. 3. – 3. 4. VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY


Február 2018

2. 2. Polročné prázdniny

5. 2. CPPPaP – Internet (8. roč.)


Január 2018

8. 1. Nástup do školy po vianočných prázdninách

10. 1. CPPPaP – Trestnoprávna zodpovednosť (8. roč.)

15. 1. Rodičovské združenie o 17:00 hod.

22. 1. CPPPaP – Trestnoprávna zodpovednosť (9. roč.)

31. 1. Odovzdávanie polročného vysvedčenia

31. 1. Karneval (I. stupeň)


December 2017

1. 12. CPPPaP – kyberšikana (9. roč.)

          CPPPaP – kyberšikana (8. roč.)

5. 12. CPPPaP – beseda (5. roč.)

6. 12. Mikuláš (I. stupeň)

7. 12. Combat game

14. 12. VIANOČNÁ BESIEDKA o 17:00 hod. v DK Vetvár

20. 12. Vianočné dielne od 14:00 – do 15:30 hod.

21. 12. Detská misia (I. stupeň)

             Vianočný večierok v ŠKD


23. 12. 2017 – 05. 01. 2018 VIANOČNÉ PRÁZDNINY


November 2017

1. 11. Sviatok všetkých svätých

6. 11. Triedne rodičovské združenie o 16:30

7. 11. CPPPaP – vzťahy v triede (7. roč.)

7. – 10. 11. Celoslovenská súťaž iBobor (3. – 9. roč.)

16. 11. Komparo – MAT, SJL (9. roč.)

17. 11. Deň boja za slobodu a demokraciu

21. 11. Fotografovanie, X-vision (0. – 4. roč.)

22. 11. Testovanie 5 – 2017 (5. roč.)


Október 2017

3. 10. Bibiana (2. roč., 3. roč.)

5. 10. Via historica – Cesta slovanskou históriou

12. 10. Dr. Zdravie – beseda v telocvični (I. a II. stupeň)

13. 10. Konferencia Microsoft

16. 10. Beseda CPPPaP – téma: Drogy (7. roč.)

19. 10. Svetový deň výživy – ovocné a zeleninové šaláty v triedach

19. 10. Beseda CPPPaP – téma: Internet (7. roč.)

20. 10. Beseda CPPPaP – téma: Internet (3. roč.)

23. 10. Vyrezávanie tekvíc, inštalácia výstavy

25. 10. Športovo – zábavný deň v areáli našej školy

(projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj)

Účelové cvičenie (II. stupeň)


30. 10. – 1. 11. JESENNÉ PRÁZDNINY


September 2017

4. 9. Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

5. 9. PRO FOTO – fotografovanie žiakov (I. stupeň)

6. 9. Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu

9. 9. Varenie guláša – príďte podporiť školský tím

15. 9. Sedembolestná Panna Mária – sviatok

18. 9. Plenárne združenie rodičov školy o 17:00

21. 9. Návšteva v ZOO (I. stupeň)

21. 9. Rada školy

22. 9. ŠŠI – kontrola prijatých opatrení

25. 9. Chemická šou v telocvični (I. a II. stupeň)

27. 9. Návšteva školy z MŠ a pracovnej skupiny ET 2020 na Podporu občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania