16. marca 2017

Kalendár udalostí

December 2018

V procese spracovania údajov.


November 2018

5. 11. Nástup do školy po prázninách (8:00 hod.)

5.11. Labyrint- sexuálna prevencia (pre 3. ročník)

5.11. MZ, PK

12.11. Labyrint- sexuálna prevencia (pre 2. stupeň)

12.11. iBobor / kategória Kadeti

12.11. Pedagogická rada

13.11. CPPPaP – Internet (pre 9. ročník)

14.11.  iBobor / kategória Benjamín

15.11. CPPPaP – Internet (pre 2. ročník)

15.11. KOMPARO (pre 9. ročník)

16.11. iBobor / kategória Bobríci

21.11. Testovanie 5 (pre 5. ročník)

23.11. CPPPaP – Drogy (pre  6.ročník)

26.11. CPPPaP – Drogy (pre  7.ročník)


31.10. – 4.11. 2018 JESENNÉ PRÁZDNINY


Október 2018

 2.10. DOD CPPPaP

 9.10. Školský výlet do Nemšovej

12.10. Výchovný koncert kapely F6

19.10. Svetový deň výživy – ovocné a zeleninové šaláty v našich triedach

22.10. Pracovná porada; školenie BOZP a PO všetkých zamestnancov

23.10. Vyrezávanie a výstava tekvíc

26.10. Hovorme o jedle (výtvarná súťaž)

30.10. Výročie Deklarácie slovenského národa (štátny sviatok)

 


September 2018 

 3. 9. Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

 5. 9. Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu 

 8. 9. Varenie guláša – príďte podporiť školský tím

10. – 14. 9. Vstupné previerky zo SJL, MAT v 2 .- 9. roč.


1. 7. 2018 – 31. 8. 2018 LETNÉ PRÁZDNINY


Jún 2018

 1. 6. Didaktické hry (1. stupeň) ; Branné cvičenie (2. stupeň)

13. 6. MZ PK (1. stupeň, 2. stupeň) ; ZRPŠ

14. 6. Športový deň ( športový areál Tryskáč)

21. 6. Pedagogická rada

23. 6. Juniáles

29. 6. Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018


Máj 2018

od 30. 4. – 4. 5. Škola v prírode – horský hotel Limba, Kremnica


Apríl 2018

5. 4. Divadlo v ŠKD

9. 4. Deň otvorených dverí

         ZRPŠ pre Školu v prírode o 16:00 hod.

         ZRPŠ v triedach o 17:00 hod.

12. 4. Exkurzia Sandberg (8. roč.)

13. 4. Zápis detí do nultého a prvého ročníka 14:00 – 18:00 hod.

14. 4. Zápis detí do nultého a prvého ročníka 8:00 – 12:00 hod.

17. 4. Testy školskej zrelosti od 9:00 hod.

18. 4. Spevácka súťaž v ZŠ Bieloruská

24. 4. Testy školskej zrelosti o 9:00 hod.

27. 4. Stavanie 1. Mája o 10:00 hod.

30. 4. Nástup do Školy v prírode o 7:45 hod. pred školou


Marec 2018

1. 3. Fotenie – X vision (1. – 5. roč.)

14. 3. Hviezdoslavov Kubín – školské kolo o 14:30 hod.

16. 3. DOD v CPPPaP (5. roč.)

19. 3. Matematický klokan

20. 3. Vietnam – brána do Indočíny (výber žiakov)

20. 3. Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo

21.3. Testovanie deviatakov

23. 3. Divadlo Clipperton – Zbojník Rumcajs


29. 3. – 3. 4. VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY


Február 2018

2. 2. Polročné prázdniny

5. 2. CPPPaP – Internet (8. roč.)


Január 2018

8. 1. Nástup do školy po vianočných prázdninách

10. 1. CPPPaP – Trestnoprávna zodpovednosť (8. roč.)

15. 1. Rodičovské združenie o 17:00 hod.

22. 1. CPPPaP – Trestnoprávna zodpovednosť (9. roč.)

31. 1. Odovzdávanie polročného vysvedčenia

31. 1. Karneval (I. stupeň)


December 2017

1. 12. CPPPaP – kyberšikana (9. roč.)

          CPPPaP – kyberšikana (8. roč.)

5. 12. CPPPaP – beseda (5. roč.)

6. 12. Mikuláš (I. stupeň)

7. 12. Combat game

14. 12. VIANOČNÁ BESIEDKA o 17:00 hod. v DK Vetvár

20. 12. Vianočné dielne od 14:00 – do 15:30 hod.

21. 12. Detská misia (I. stupeň)

             Vianočný večierok v ŠKD


23. 12. 2017 – 05. 01. 2018 VIANOČNÉ PRÁZDNINY


November 2017

1. 11. Sviatok všetkých svätých

6. 11. Triedne rodičovské združenie o 16:30

7. 11. CPPPaP – vzťahy v triede (7. roč.)

7. – 10. 11. Celoslovenská súťaž iBobor (3. – 9. roč.)

16. 11. Komparo – MAT, SJL (9. roč.)

17. 11. Deň boja za slobodu a demokraciu

21. 11. Fotografovanie, X-vision (0. – 4. roč.)

22. 11. Testovanie 5 – 2017 (5. roč.)


Október 2017

3. 10. Bibiana (2. roč., 3. roč.)

5. 10. Via historica – Cesta slovanskou históriou

12. 10. Dr. Zdravie – beseda v telocvični (I. a II. stupeň)

13. 10. Konferencia Microsoft

16. 10. Beseda CPPPaP – téma: Drogy (7. roč.)

19. 10. Svetový deň výživy – ovocné a zeleninové šaláty v triedach

19. 10. Beseda CPPPaP – téma: Internet (7. roč.)

20. 10. Beseda CPPPaP – téma: Internet (3. roč.)

23. 10. Vyrezávanie tekvíc, inštalácia výstavy

25. 10. Športovo – zábavný deň v areáli našej školy

(projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj)

Účelové cvičenie (II. stupeň)


30. 10. – 1. 11. JESENNÉ PRÁZDNINY


September 2017

4. 9. Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

5. 9. PRO FOTO – fotografovanie žiakov (I. stupeň)

6. 9. Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu

9. 9. Varenie guláša – príďte podporiť školský tím

15. 9. Sedembolestná Panna Mária – sviatok

18. 9. Plenárne združenie rodičov školy o 17:00

21. 9. Návšteva v ZOO (I. stupeň)

21. 9. Rada školy

22. 9. ŠŠI – kontrola prijatých opatrení

25. 9. Chemická šou v telocvični (I. a II. stupeň)

27. 9. Návšteva školy z MŠ a pracovnej skupiny ET 2020 na Podporu občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania