16. marca 2017

Kalendár udalostí

Jún 2017

2. 6. Športový deň – Vrakuňa (výber žiačok z I. stupňa)

5. 6. CPPPaP – vzťahy v triede (6. roč.)

14. 6. Rodičovské združenie o 17:30 hod.

15. 6. Olompiáda (výber žiakov)

          Deň otvorených dverí u prezidenta SR

16. 6. Super trieda

17. 6. Juniáles

19. 6. Krimichémia – pojednávanie (8. roč.)

21. 6. CPPPaP – vzťahy v triede (6. roč.)

30. 6. Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017

Máj 2017

1. 5. Sviatok práce

2. 5. Stavanie Mája – I. stupeň

5. 5. CPPPaP – vzťahy a šikanovanie (5. a 6. roč.)

8. 5. Deň víťazstva nad fašizmom

9. 5. ZRPŠ o 17: 00 k organizácii školy v prírode

10. 5. CPPPaP – trestnoprávna zodpovednosť (7. a 8. roč.)

15. 5. – 19. 5. Škola v prírode, Tesáre

19. 5. 24 hodinový “Deň športu” – Tryskáč

22. 5. Krimichémia – 7. pojednávanie

24. 5. Fotografovanie tried

26. 5. Exkurzia v Slovnafte

30. 5. Mexické ľudové tance vo Vetvári

Apríl 2017

4. 4. Deň otvorených dverí od 8:00 – do 11:45 hod.

5. 4. Monitor 9 – 2017

6. 4. Environmentálna výchova (6. roč.)

7. 4. Šikanovanie – prednáška s pani policajtkou 

10. 4. Krimichémia

11. 4. Šikanovanie – prednáška s pani policajtkou

           Veľkonočné dielne

            Coca Cola Cup (výber žiakov)

13. 4. – 18. 4. Veľkonočné prázdniny

19. 4. CPPPaP – extrémizmus (8. roč.)

20. 4. Filmový kabinet deťom (3. – 4. roč.)

            Triedne aktívy ZRPŠ o 17:00 hod.

             Monitor 9 – náhradný termín

21. 4. Zápis do nultého a prvého ročníka od 14:00 – do 18:00

22. 4. Zápis do nultého a prvého ročníka od 8:00 – do 12:00

28. 4. Stavanie Mája

Marec 2017

1. 3. Príprava na chemickú olympiádu

8. 3. PROFOTO – nezáväzné fotenie detí

14. 3. Krimi chémia

15. 3. Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

            CPPPaP: Beseda na tému: Vzťahy v kolektíve (4. roč.)

20. 3. Klokan – matematická súťaž

23. 3. CPPPaP: Deň otvorených dverí (6. roč.)

27. 3. Tajný život mesta

28. 3. Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo, ZŠ Železničná

           Chemická šou

Február 2017

1. 2. Viem, čo zjem – projekt

2.2. Karneval

3. 2. Polročné prázdniny

9. 2. Sférické kino

10. 2. Beseda – Ľudské práva /SNS pre ĽP/ (5. – 6. roč.)

            Noc v škole

13. 2. – 17. 2. Educate: vyučovanie v anglickom jazyku

20. 2. – 24. 2. Jarné prázdniny

27. 2. Nástup do školy po prázdninách

Január 2017

9. 1. Nástup do školy po prázdninách

16. 1. Združenie rodičov školy

23.1. Divadlo Clipperton: Princezná so zlatou hviezdou na čele

December 2016

6. 12. Mikuláš

7. 12. Slovnaft – príprava na chemickú olympiádu

14. 12. Vianočná besiedka v DK Vetvár

19. 12. Vianočné dielne

20. 12. Detská misia (0. – 4. roč.)

23. 12. – 8. 1. Vianočné prázdniny

November 2016

2. 11. Nástup do školy po prázdninách

9. 11. Celoslovenská súťaž iBobor (8. – 9. roč.)

           ŠKD – Divadlo: O neposlušnej maminke

10. 11. Celoslovenská súťaž iBobor (5. – 7. roč.)

11. 11. Celoslovenská súťaž iBobor (3. – 4. roč.)

14. 11. CPPPaP: Beseda na tému Internet (8. roč.)

17. 11. Deň boja za slobodu a demokraciu – sviatok

22. 11. Vyhodnotenie I. štvrťroka

23. 11. Testovanie 5 – 2016

Október 2016

3. 10. Fotografovanie – Exvision

4. 10. Daphne: Recyklovanie odpadu na našej planéte

5. 10. Účelové cvičenie: II. stupeň

7. 10. Riaditeľské voľno

10. 10. CPPPaP: Beseda na tému Internet (7. roč.)

              Bábkové divadlo Narcis z Prahy

11. 10. CPPPaP: Deň otvorených dverí (5. roč.)

14. 10. Mestská knižnica: Kamoš obor (6.-7. roč.)

18.10. Dokumentárny film – QUE VADIS (9. roč.)

             CPPPaP: Beseda na tému: Vzťahy v kolektíve (4. roč.)

19. 10. Svetový deň výživy – ovocné a zeleninové šaláty v triedach

24. 10. Vyrezávanie tekvíc

              CPPPaP: Beseda na tému: Obchodovanie s ľuďmi (9. roč.)

28. 10. – 1. 11. Jesenné prázdniny

September 2016

5.9. Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

7. 9. Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu

14. 9. Červený kríž – ukážky prvej pomoci (5. – 9. roč.)

15. 9. Sedembolestná Panna Mária – sviatok

19. 9. Plenárne združenie rodičov školy

22.9. “Viditeľní Rómovia” – KC Dunaj (9. roč.)

23. 9. Biela pastelka – verejná zbierka