8. júla 2021

Neviem si vybrať strednú školu

S blížiacimi sa prijímacími skúškami na stredné školy narastá u žiakov základných škôl stres, či obava z toho, akú školu zvoliť, čo študovať a ktorým smerom sa uberať. U niektorých je výber jasný už dávno, ale pre tých, ktorí sa ešte stále rozhodujú prináša Bratislavský samosprávny kraj interaktívny online kvíz.

Bratislavský kraj každoročne pripravuje ponuku odborov na školách nielen priamo so zamestnávateľmi, ale aj s odborníkmi na zamestnanosť. Sleduje, o aké povolania bude o pár rokov záujem, čo od študentov budú vyžadovať zamestnávatelia. Práve podľa ich požiadaviek a výhľadov upravuje odbornú prípravu na svojich stredných školách. Niektoré zo župných škôl alebo odborov sú navyše jediné na celom Slovensku.

Online kvíz nájdete na www.strednapremna.sk. Pozostáva zo šestnástich otázok s predvolenými odpoveďami. Ich výsledkom je odporúčanie vhodnej strednej školy alebo študijného odboru.

Pre lepšiu orientáciu sa v ponuke stredných župných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK majú žiaci, rodičia a výchovní poradcovia k dispozícii aj brožúru Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba!.

Prihlášky na stredné školy podáva pre všetky odbory vzdelávania zákonný zástupca žiaka riaditeľovi základnej školy do 8. apríla 2021. Prijímacie skúšky sa budú konať v termíne od 3. 5. do 14. 5.2021. Prijímacie skúšky sa uskutočnia 3. 5., prípadne 4. 5. v prvom termíne a 10. 5., prípadne 11. 5. 2021 pre odbory bez talentovej skúšky. Talentové prijímacie skúšky budú v prvom termíne 5. 5., prípadne 6. a 7. 5. a v druhom termíne 12. 5., prípadne 13. a 14. 5. 2021.