1. apríla 2020

Elektronická prihláška na zápis do 0. a 1. ročníka ZŠ v šk. r. 2020/2021