Škola, rodič a pozitívny výsledok Ag samotestovania

Vážený rodič/zákonný zástupca, vzhľadom na to, že sa nám v poslednom období zvýšil počet žiakov, ktorí mali pozitívny výsledok Ag samotestu, Vás chceme informovať ako v uvedenom prípade postupuje škola a rodič. V súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM  na školský rok 2021/2022 vydanom MŠVVaŠ SR (aktualizácia 15.10.2021) v  prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania zostáva žiak doma a rodič kontaktuje detského Prečítať viac o Škola, rodič a pozitívny výsledok Ag samotestovania[…]