Obnovená prezenčná výučba od 7. 4. 2021

Vážený rodič / zákonný zástupca, na základe aktuálnych informácii Vám oznamujeme, že od 7. apríla sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1. stupňa ZŠ za prísnych hygienických opatrení (meranie teploty, dezinfekcia, rúška).  Dištančné (on-line) vyučovanie nebude prebiehať vôbec! Je potrebné však splniť určité podmienky, aby sa žiak mohol vrátiť na prezenčné vzdelávanie do školy, ktoré Prečítať viac o Obnovená prezenčná výučba od 7. 4. 2021[…]