2 %

Vážení rodičia a priatelia školy,  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!  

Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa od 8. marca 2021

Vážený rodič/zákonný zástupca, v súlade s rozhodnutím ministerstva školstva č. 2021/10079:1-A1810 s podmienkami uznesenia vlády SR č. 122 a 123 s účinnosťou od 8. marca do 21. marca 2021 sa umožňuje znovu obnoviť prezenčné vzdelávanie žiakov 1. stupňa. Do školy môže nastúpiť žiak, ktorého zákonný zástupca žijúci s ním v spoločnej domácnosti má negatívny test Prečítať viac o Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa od 8. marca 2021[…]