Rozhodnutie zriaďovateľa: Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8. 3. 2021

Starosta Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice,  Mgr. Zoltán Pék v súlade s podmienkami uvedenými v rozhodnutí ministra školstva rozhodol takto:  “S účinnosťou od 8. marca 2021 sa obnovuje prezenčné školské vyučovanie na prvom stupni v základných školách a obnovuje sa prevádzka školských klubov detí v  zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.” Chceli by sme poprosiť rodičov, aby s vážnosťou a Prečítať viac o Rozhodnutie zriaďovateľa: Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8. 3. 2021[…]