PRÍSNY ZÁKAZ VYCHÁDZANIA A HYGIENICKÉ OPATRENIA od 1. januára 2021

Od 1. januára 2021 v čase od 05:00 hod. platí prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek! Podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1.januára 2021 Prečítať viac o PRÍSNY ZÁKAZ VYCHÁDZANIA A HYGIENICKÉ OPATRENIA od 1. januára 2021[…]