Četuj s nami

Vážení rodičia, milí žiaci, ak by ste v tejto náročnej dobe potrebovali radu od psychológov, tak okrem našej skúsenej školskej psychologičky sú nápomocní aj odborníci z CPPPaP BA II. Poradňa sa presťahovala z Drieňovej na Nevädzovú a k dispozícii sú aj online.     Cítiš sa sám a je Ti niekedy smutno? Potrebuješ sa len Prečítať viac o Četuj s nami[…]