Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc

V rámci 16. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ sa dnes vyše sto školských knižníc zo základných škôl 1. stupňa zapojí do osláv Medzinárodného dňa školských knižníc na tohoročnú tému „Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou“. Počas vyučovacích hodín budú učitelia a školskí knihovníci realizovať rôzne originálne, vtipné a kreatívne aktivity, Prečítať viac o Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc[…]