Rúška na školách

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 29. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa sprísňuje povinnosť nosiť rúška napríklad aj v exteriéroch. Opatrenie platí od 1. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania. Nosenie rúšok v triedach naďalej nie je povinné pre deti do troch rokov veku, predeti v interiéri jaslí a materskej školy a pre žiakov prvého stupňa základných škôl v interiéri školy Prečítať viac o Rúška na školách[…]

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § Prečítať viac o Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia[…]