Ako sa učiť rýchlejšie a učivo si lepšie pamätať?

Existuje mnoho techník učenia. Niektoré žiaci a študenti využívajú viac, iné menej. Plánovanie učenia je polovica cesty k úspechu Plánovanie veľmi úzko súvisí aj s učením, ktorého nároky môžete zvládnuť len správnym organizovaním svojho času. Pri plánovaní učebného programu môžete vychádzať z poznatkov psychológie pamäti a učenia. Podľa nich dve podobné úlohy pôsobia na seba väčším Prečítať viac o Ako sa učiť rýchlejšie a učivo si lepšie pamätať?[…]