Rúška na školách

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 29. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa sprísňuje povinnosť nosiť rúška napríklad aj v exteriéroch. Opatrenie platí od 1. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania. Nosenie rúšok v triedach naďalej nie je povinné pre deti do troch rokov veku, predeti v interiéri jaslí a materskej školy a pre žiakov prvého stupňa základných škôl v interiéri školy Prečítať viac o Rúška na školách[…]

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § Prečítať viac o Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia[…]

Ako sa učiť rýchlejšie a učivo si lepšie pamätať?

Existuje mnoho techník učenia. Niektoré žiaci a študenti využívajú viac, iné menej. Plánovanie učenia je polovica cesty k úspechu Plánovanie veľmi úzko súvisí aj s učením, ktorého nároky môžete zvládnuť len správnym organizovaním svojho času. Pri plánovaní učebného programu môžete vychádzať z poznatkov psychológie pamäti a učenia. Podľa nich dve podobné úlohy pôsobia na seba väčším Prečítať viac o Ako sa učiť rýchlejšie a učivo si lepšie pamätať?[…]

Európsky deň jazykov 2020

26. september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít (napríklad súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní, športových podujatí). Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho Prečítať viac o Európsky deň jazykov 2020[…]

Zlepšuje hudba skutočne pozornosť a výkon?

Niekto potrebuje pracovať v absolútnom tichu, niekomu vyhovujú zvuky okolia a niekto iný zas podáva najlepší výkon so slúchadlami na ušiach. Zlepšuje hudba skutočne pozornosť a výkon? Čo na to hovorí výskum…?! Hudba je často súčasťou našich pracovísk, vďaka nej ľahšie zvládame nudné tasky, zlepšuje nám náladu a celkovú atmosféru. Podľa výskumov má hudba pozitívny Prečítať viac o Zlepšuje hudba skutočne pozornosť a výkon?[…]

Organizácia školského roka 2020/2021

Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok). Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda). Termíny školských prázdnin (okrem materských škôl)v školskom roku 2020/2021 sú v prílohe. Celoslovenské testovanie Prečítať viac o Organizácia školského roka 2020/2021[…]