ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA od 15. júna 2020

Milí rodičia a žiaci. Keďže ministerstvo školstva rozhodlo o zmenách pri otváraní škôl, ktoré majú platiť od 15. júna, chceme Vás informovať, ako sa tieto zmeny dotknú našej školy. Tieto zmeny sa týkajú žiakov 1. – 5. ročníka, ktorí majú možnosť dobrovoľne nastúpiť do školy.

“Zápisník na každý deň” k dispozícii je nový pracovný zošit pre žiakov druhého stupňa ZŠ z vylúčených rómskych lokalít

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s pedagógmi z praxe vypracoval pracovný zošit pre žiakov druhého stupňa ZŠ z vylúčených rómskych lokalít. Pracovný zošit má charakter Zápisníka na každý deň a má pomôcť žiakom a žiačkam v precvičovaní a upevňovaní učiva počas prerušenia vyučovania v školách z dôvodu pandémie COVID 19. Nachádzajú sa v ňom zaujímavé Prečítať viac o “Zápisník na každý deň” k dispozícii je nový pracovný zošit pre žiakov druhého stupňa ZŠ z vylúčených rómskych lokalít[…]