Aj vysvedčenia majú svoju históriu

Odovzdávanie vysvedčenia, tento školský rituál sa opakuje v každom školskom roku zas a znova. Vysvedčenie odzrkadľuje usilovnosť, ale aj kvalitu vedomostí, ktorú školská mládež získala od svojich pedagógov. Formulár listiny vysvedčenia sa menil, ale základnú podtlač tvoril vždy štátny znak. Teda aj vysvedčenia majú svoju históriu. Školské vysvedčenia môžeme zaradiť k významným zdrojom poznávania dejín školstva. Prečítať viac o Aj vysvedčenia majú svoju históriu[…]

Tipy pre tínedžerov v domácej škole

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) oslovil v mimoriadnej situácii šírenia koronavírusu aj tínedžerov a pripravil pre nich tipy na zvládnutie tejto doteraz nepoznanej situácie. Zhrnul ich do praktickej pomôcky s názvom Ako sa nezblázniť z domácej školy. Tínedžerom v nej radí, ako efektívne využiť čas, ktorý je potrebný venovať školským povinnostiam. Ponúka im Prečítať viac o Tipy pre tínedžerov v domácej škole[…]

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA od 15. júna 2020

Milí rodičia a žiaci. Keďže ministerstvo školstva rozhodlo o zmenách pri otváraní škôl, ktoré majú platiť od 15. júna, chceme Vás informovať, ako sa tieto zmeny dotknú našej školy. Tieto zmeny sa týkajú žiakov 1. – 5. ročníka, ktorí majú možnosť dobrovoľne nastúpiť do školy.

“Zápisník na každý deň” k dispozícii je nový pracovný zošit pre žiakov druhého stupňa ZŠ z vylúčených rómskych lokalít

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s pedagógmi z praxe vypracoval pracovný zošit pre žiakov druhého stupňa ZŠ z vylúčených rómskych lokalít. Pracovný zošit má charakter Zápisníka na každý deň a má pomôcť žiakom a žiačkam v precvičovaní a upevňovaní učiva počas prerušenia vyučovania v školách z dôvodu pandémie COVID 19. Nachádzajú sa v ňom zaujímavé Prečítať viac o “Zápisník na každý deň” k dispozícii je nový pracovný zošit pre žiakov druhého stupňa ZŠ z vylúčených rómskych lokalít[…]

#slovnaft #slovnaftludom #Hygipreludi

Keď pandémia koronavírusu prenikla na Slovensko, naše nemocnice, záchranári či domovy pre seniorov nemali takmer žiadnu dezinfekciu. V tejto nebezpečnej situácii využil Slovnaft skúsenosti ich odborníkov a začali zo dňa na deň vyrábať z dostupného materiálu účinný dezinfekčný roztok. Dezinfekcia SLOVNAFT HYGI Fluid pomáha v prvej línii. ZŠ Biskupická 21 na základe zverejnenej výzvy požiadala Prečítať viac o #slovnaft #slovnaftludom #Hygipreludi[…]