6. februára 2019

2% vašim-našim deťom!

Vážení rodičia a priatelia školy! 

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% daní z príjmov a venujte ich deťom našej školy, čim pomôžete skvalitniť nielen výchovno-vzdelávací proces, ale rovnako aj materiálno-technické vybavenie školy, ktoré slúži predovšetkým deťom. 
Náš zákon Vám umožňuje darovať neziskovej organizácii 2 % zo svojich daní z príjmov, ktoré by ste inak odviedli štátu bez vedomia ich skutočného využitia.
Takouto neziskovou organizáciou je i naše Občianske združenie Kvapky ľudskosti, ktoré je otvoreným, samostatným, apolitickým a nezávislým občianskym združením, vyvíjajúcim svoju činnosť na demokratických princípoch.
Našim cieľom je zabezpečovať čo najviac možnú kvalitu výchovy a vzdelávania žiakom našej školy. Vašim-našim deťom!
 
 
 
 
 
 

Tlačivá na stiahnutie (.pdf) :